Az a célom, hogy letisztult, egyszerű képet alkossak az orvostudomány, a pszichológia, a spiritualitás és a miszticizmus erősen összetett világáról az eredményesebb gyógyítás érdekében.

Wilbert Alix (Hungarian)


Wilbert Alix a modern pszichológia és a neo-sámánizmus kutatójaként, ill. spirituális gyógyítóként szerzett nemzetközi hírnevet. Az újdonságnak számító test-tudat központú pszichológia kiemelkedő képviselője. Foglalkozásait intellektuális mélység és az "anyag" és "szellem" kapcsolatának egészen egyedi látásmódja hatja át.

Wilbert Alix New Orleans Storywill negyedében született és nőtt fel, olyan kultúrában, amelyet gazdagon átszőtt a rituális transz zene, az eksztatikus tánc és a régi idők sámánisztikus hagyománya.

"Az elmúlt évszázadok során a sámánizmus olyan modernebb spirituális rituálékká alakult át, mint a brazil Ubanda és Candoble, a kubai Santeria és a Voodoo Haitin - amelyekről olyannyira téves elképzelésekkel bír modern világunk. Éppúgy, ahogy újra farmakológiai értéket tulajdonítunk ősi gyógynövényeknek, újra fel kell fedeznünk annak a kontextusnak a misztikus jelentőségét,amelyben ezeket a gyógynövényeket használták. Magától értetődő,hogy a sámánok gyógyító technikáiban más is szerepet játszott, nemcsak a gyógynövények elfogyasztása. A gyógyító folyamat részét képezték a szent dalok, hangok, ritmus és tánc."-véli Wilbert Alix.

Ennek a misztériumnak a korlátozott megértése ösztönözte Wilbert Alix-et,hogy a transztáncot az önmegismerés elfogadott technikájává fejlessze.

" A transztánccal és -zenével a szomszédos indián törzsek rituáléin találkoztam először....a New Orleans-i négerek heti rituális összejövetelein, amelyet az indiánokkal való történelmi kapcsolatuk emlékének szenteltek; ugyanis gyakran az indiánok nyújtottak menedéket az afrikaiaknak a rabszolgaság évei alatt. Volt valami természet feletti ezeken az összejöveteleken, amikor az ütősök keltette ritmust, a hipnotikus kántálást és az önkívületig fokozódó táncot egyetlen erővé olvasztottuk, amely aztán a "törzset" megváltozott tudatállapotba vitte. Mély spirituális pillanatokat éltünk át - a vallásos és meditatív élményekhez hasonlót - csak sokkal mélyebben."

Hasonló sámánisztikus rituálékon emberek milliói gyakorolták a világon, hogyan egyesítsék a test intelligenciáját egyetlen spirituális erővé. Ezek a rituális utazások, miközben elősegítik mind a testi-, mind a mentális jólét kialakulását, ösztönzik az Istenhez és a hozzá fűződő spirituális kapcsolatban meglévő bölcsességhez való mélyebb kapcsolódást.

"Érdekes módon ezek a gyerekkori utazások jó alapozásul szolgáltak a fekete indián törzsek évi rituális összejöveteléhez, amelyet Mardi Gras-kor tartottak - és amely az Egyesült Államok egyik legősibb gyökerekkel bíró modern sámánisztikus összejöveteleinek egyike."

1976-ban Wilbert Alix elhagyta New Orleans-t, hogy tovább folytassa kutatásait a spiritualitás és gyógyítás mind tudományos, mind "alternatív" területein. Ebben az időszakban kezdett együtt dolgozni több innovatív gyógyítóval és tanítóval, mint pl. Frank Natale-val, akivel meghatározónak bizonyult az együttműködése a tánc és transzformációs terápia gyógyító eszközzé fejlesztése terén. Ebben a 20 éves időszakban Wilbert Alix közreműködött a Nemzetközi Natale Intézet létrehozásában és vezetésében, amely képzések és tréningek segítségével tízezreket támogatott abban, hogy elképzeléseiket megvalósításához erőt nyerjenek. A Natale Intézet a test-lélek-szellem hármas egységes gazdagítására helyezi a hangsúlyt. A résztvevők nagyobb önbecsülésre tesznek szert, megtanulnak hatékonyabban kommunikálni, megtanulják a stresszt és szorongást pozitív energiává, a célokat pedig konkrét eredményekké transzformálni.

Wilbert Alix változatosan mondható 30 éves munkássága során számos fizikai- és mentális egészséget célzó orvosi, szociális, mentálhigiénés programot vezetett. 1975-86 között a Baylor Orvostudományi Főiskolán és a Texas-i Orvostudományi Egyetemen keringési -és szervátültetési kutatásokban vett részt. 1990-93-ig Az Egyesült Államok egyik legjelentősebb pszichoterápiás programját, a "Capital Area" Mentálhigiénés Központot irányította. Ő hozta létre és vezette a "Közös Alap" Projektet, azt a konfliktus kezelő programot, amely sikeres békít össze ellentétes érdekekkel bíró csoportokat  kreatív probléma megoldáson keresztül. Népszerű Tv műsora, a "Tudat ébresztése" 1988 óta van adásban.

Wilbert Alix továbbra is élen jár a transztánc és más sámán technikák gyógyító- és terápiás célú felhasználásában. Terapeutákat képez az USA-ban, Kanadában, Mexikóban, Ausztráliában, Dél-Amerikában és Európában. Gyakran vesz részt szakmai konferenciákon és  test-tudat témájú képzéseket vezet  mind vállalatok, mint magánszemélyek számára.

"Az  a célom, hogy letisztult, egyszerű képet alkossak az orvostudomány, a pszichológia, a spiritualitás és a miszticizmus erősen összetett világáról az eredményesebb gyógyítás érdekében."